Forsiden

Høringssvar fra Lyngdal kommune

Dato: 17.08.2021

Høringssvar fra Lyngdal kommune ang «Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften-Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Viser til høring med referanse 21/2682.

Lyngdal kommune via Helsenettverk Lister støtter høringssvaret fra KS ang endringer i pasientjournalloven. Viser til høringssaksnummer 21/2682 som er sendt inn av KS.

Mvh

Irlin Frigstad

Virksomhetsleder servicesenter helse og velferd

Lyngdal kommune