Forsiden

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 16.08.2021

Finnmarkssykehuset støtter forslaget om at Norsk helsenett gis tilgang til personopplysninger, ettersom videreformidling av slik informasjon gis til virksomheter som likevel vil ha hjemmel til å motta slike opplysninger.

Finnmarkssykehuset stiller seg negativ til at brukere (kommuner, helseforetak) skal betale for driften av helsenettet. Denne typen infrastruktur bør være en del av den nasjonale overbygningen som sikrer gode fellestjenester. Et påbud om medlemsfinansiering vil kunne ta oppmerksomheten vekk fra innholdet og ende opp i en betalingsdiskusjon, noe som vil være særdeles kontraproduktivt.