Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Dato: 12.08.2021

Til forslaget om endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten:

Sola kommune er enig i at det er behov for å styrke arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren, men er uenig i de virkemidler som staten foreslår.

Sola kommune viser til KS sitt høringssvar datert 01.07.2021, og gir sin tilslutning til dette, kopi er vedlagt.

Sola kommune vil påpeke at det er svært uheldig at forslaget blir sendt ut ved oppstart av sommerferie, med frist kort tid etter ferieavvikling. Dette gjør det umulig å få høringssvaret politisk behandlet i kommunene før svarfrist.

Vedlegg