Forsiden

Høringssvar fra Rindal kommune

Dato: 29.07.2021

Svar på høring om forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT- standardforskriften fra Rindal kommune.

Rindal kommune viser til vedlagte høringssvar fra KS, og støtter dette.

Vedlegg