Forsiden

Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon

Dato: 01.07.2021

Vedlagt følger KS høringssvar.

Mvh. Ellen Krag, KS

Vedlegg