Forsiden

Høringssvar fra Klepp kommune

Dato: 09.08.2021

Klepp kommune har hatt ein gjennomgang av forslag til endring i pasientjournallova og IKT-standardforskrift utsendt frå Helse- og omsorgsdepartementet med svarfrist 18.august 2021.

KS har gjort ei grundig vurdering av endringsforslaget, og Klepp kommune støttar høyringssvaret KS har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.21.