Forsiden

Høringssvar fra Skien kommune Helse og Velferd

Dato: 17.08.2021

Kommunalområdet Helse og Velferd i Skien kommune svarer på denne høringen ved å stille oss bak høringssvaret til KS.

Det vurderes at KS sitt høringssvar peker på utfordringer som vi selv har merket oss i høringen. Saken er krevende å vurdere og det er gitt en kort tidsfrist gjennom sommermånedene og det er derfor en kapasitetsutfordring å gi et selvstendig og grundig gjennomarbeidet høringssvar. Skien kommune vil derfor svare på høringen ved å vise støtte til KS sitt høringssvar som ligger vedlagt.

Vedlegg