Forsiden

Høringssvar fra Grue kommune

Dato: 05.08.2021

Grue kommune ønsker å gi uttrykk for at vi støtter utvikling og styrking av nasjonale e-helse løsninger. Vi ser at dette er krevende prosesser med potensielt store ringvirkninger for både pasientsikkerhet, personvern og økonomiske rammer, og nettopp derfor blir de organisatoriske og systemtekniske valgene så viktige.

For oss som en mindre kommune, er vi svært interessert i å ta i bruk systemer som gir oss gevinster i form av rasjonell drift og styrket tjenestetilbud til innbyggerne. Vi er allikevel bekymret for den sterke styringen som det legges opp til i denne høringen, og om dette vil gi de beste løsningene for oss og våre innbyggere framover.

Vi vil derfor selvstendig gi uttrykk for at vi støtter KS sitt høringsinnspill i saken, som oppfattes som både prinsipielt og praktisk svært viktig for kommunen.