Forsiden

Høringssvar fra Listerregionen

Dato: 17.08.2021

Høringssvar - forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT- standarder i helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte juni 2021 ut forslag til endringer i Pasientjournalloven m.v med høringsfrist 18. august.

Forslag til endringer i Pasientjournalloven m.v. er en omfattende og viktig sak for kommunene. Kommunene i Listerregionene (Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Sirdal) er enige i Helse -og omsorgsdepartementet i behovet for samordnet digitalisering. Det er i tråd med nasjonal digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor 2019-2025. Kommune er uenig i de virkemidlene som staten foreslår.

KS har sentralt utarbeidet et høringssvar, som et konkret og tydelig.

Alle kommunene i Listerregionen gir sin tilslutning til KS sitt høringssvar (vedlagt) og sender det som Listerregionens høringsuttalelse i forhold til forslag til endringer i Pasientjournalloven m.v.

Kommunene vil videre bemerke at tidspunktet valgt for høringen er uheldig. Denne høringen er lagt til sommerferieavvikling, 15.06.2021-18.08.2021.

Med vennlig hilsen

Andreas Grimsby

Samhandlingskoordinator, Helsenettverk i Lister

Vedlegg