Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 05.08.2021

Kristiansand kommune gir sitt høringssvar med forebehold om politisk godkjenning:

Kristiansand kommune er enig med Helse -og omsorgsdepartementet i behovet for samordnet digitalisering. Det er i tråd med nasjonal digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor 2019-2025. Kristiansand kommune er uenig i de virkemidlene som staten foreslår.

Kristiansand kommune gir sin tilslutning til KS sitt høringssvar og sender det som kommunens uttalelse, vedlagt.

Kristiansand kommune vil videre bemerke det uheldig i tidspunktene valgt for høringen. Denne høringen er lagt til sommerferieavvikling, 15.6.2021-18.8.2021.

Vedlegg