Forsiden

Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Dato: 18.08.2021

Porsgrunn kommune avgir administrativ høring, på grunn av tidsfrist for dette før politisk møtevirksomhet er igang etter møtepause.

Porsgrunn kommune er positive til standardisering av løsninger, men peker som KS på den utforutsigbarheten som ligger knyttet til fremtidige kostnader. Vi oppfatter denne delen av høringsdokumentet som ufullstendig når det gjelder anslag for utgifter for kommunene, selv om vi ser at dette kan være utfordrende å beregne i denne fasen.

KS sitt høringsdokument er vedlagt, sammen med rådmannens saksutredning og innstilling i saken.

Vedlegg