Forsiden

Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 16.08.2021

Halden kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Halden kommune har også mottatt høringsuttalelsen utarbeidet av KS og slutter seg til helheten i den uttalelsen som er utarbeidet av KS.