Forsiden

Høringssvar fra Gjesdal kommune

Dato: 05.08.2021

Gjesdal kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Gjesdal kommune viser til høringssvar fra KS datert 01.07.2021, og støtter dette høringssvaret. KS sitt høringssvar ligger vedlagt.

Vedlegg