Nytt basisfinansieringssystem for forskningsinstituttene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapport overlevert til Kunnskapsdepartementet fra Norges forskningsråd oktober 2006.

Nytt basisfinansieringssystem for forskningsinstituttene