Nytt basisfinansieringssystem for forskningsinstituttene

Rapport overlevert til Kunnskapsdepartementet fra Norges forskningsråd oktober 2006.

Nytt basisfinansieringssystem for forskningsinstituttene