Høringssvar fra Birgit Lie Haugen, intensivsykepleier

Dato: 09.10.2022

Nei samtaler om legning i en kristen kontekst bør ikke forbys. Istedet bør Trettebergstuen løfte debatten til å se på alle aktører som tilbyr behandling som tar sikte på å endre personers legning eller kjønn, se på forskning, eller heller mangelen på forskning, og hva langtidseffektene tilsier.

Vedlegg