Høringssvar fra Normisjon, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Dato: 06.10.2022

Vedlagte høringssvar sendes inn på vegne av de fire kristne organisasjonene / kirkesamfunnene Misjonssambandet (ved fungerende generalskretær Birger Helland), Normisjon (ved generalsekretær Kjetil Vestel Haga), Indremisjonsforbundet (ved generalsekretær Erik Furnes) og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (ved tilsynsmann Bertil Andersson).

Vedlegg