Høringssvar fra Kristent Ressurssenter AS

Dato: 10.10.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Kristent Ressurssenter på høringsnotatet om "forbud mot konverteringsterapi".

Vårt fokus har vært å påpeke og sette spørsmålstegn ved kunnskapsgrunnlaget som er gjennomgående svakt for en svært streng og inngripende lov med strafferamme lik uaktsomt drap.

Lovforslaget i nåværende form må avvises.

Vedlegg: Høringssvar fra Kristent Ressurssenter

Vedlegg