Nytt utdanningsprogram 2007-2013

Ministerrådet vedtok 24. juli 2006 en felles posisjon for EUs program for livslang læring (2007 – 2013) (10.08.06)

EUs program for livslang læring 2007-2013

Ministerrådet vedtok 24. juli 2006 en felles posisjon for EUs program for livslang læring (2007 – 2013). Det er ventet at Europaparlamentet vil gjennomføre sin andre lesning og endelig vedtak om programmet I løpet av høsten 2006. Programmet omfatter alle nåværende EU-aktiviteter på utdanningsområdet. Programmet vil være åpent for medlemslandene, kandidatlandene, EØS-landene og Sveits.

Programmet består av fire sektorprogram:

  • Comenius for barnehage, grunnskole og allmennfaglige studieretninger i videregående opplæring
  • Erasmus for høyere utdanning
  • Leonardo da Vinci for yrkesopplæring
  • Grundtvig for voksenopplæring

Alle disse underprogrammene omfatter elever/studenter og lærere/akademisk personale.

Dessuten inneholder programmet støtte til noen horisontale aktiviteter som språk, IKT og oppfølging av unionens politikk. Enkelte organisasjoner og institusjoner som er aktive på europeisk nivå vil også motta støtte fra programmet.

Den totale økonomiske rammen for programmet er 6,97 mrd. Euro.

Les mer om EUs beslutningsprosess her