Nytte-kostnadsanalyser av høyhastighetstog i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Rapport om nytte-kostnadsanalyser av høyhastighetstog i Norge utarbeidet av Econ Pöyry AS på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Se også rapport om klimaeffekter av høyhastighetstog