OECD-rapport: Education at a Glance 2006

OECD-rapporten tar utgangspunkt i 27 indikatorer som kartlegger læringsutbytte, ressursfordeling, tilgang til utdanning og hvordan skoler og undervisning organiseres.

OECD-rapport: Education at a Glance 2006

Education at a Glance

OECDs pressemelding

OECDs sammendrag av publikasjonen

Norsk oversettelse

OECD-rapporten tar utgangspunkt i 27 indikatorer som kartlegger læringsutbytte, ressursfordeling, tilgang til utdanning og hvordan skoler og undervisning organiseres. Om lag to tredjedeler av indikatorene er de samme fra år til år, en tredjedel skiftes ut årlig.