Historisk arkiv

Veiledning i reglene om journalføring og taushetsplikt for innholdsleverandørene til offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Versjon 0.3

Veilederen er utarbeidet for å sikre at arkivering og journalføring i OEP skjer på en korrekt og hensiktsmessig måte i henhold til gjeldende regelverk.

Med offentlighetsforskriften er det innført en plikt til å gjøre elektronisk journal allment tilgjengelig på internett. Derfor er offentlig elektronisk postjournal (OEP) utviklet for alle organer som omfattes av offentliggjøringsplikten.

At journalene på denne måten blir tilgjengelige for alle på nett, aktualiserer behovet for oppdaterte systemer og skjerpede rutiner for å sikre at all arkivering og journalføring skjer på en korrekt og hensiktsmessig måte i henhold til gjeldende regelverk.

Dette er en ny versjon av veiledningen, oppdatert i mars 2016.

Veiledning i reglene om journalføring og om taushetsplikt for leverandørene til offentlig elektronisk postjournal (OEP) (pdf)