For innholdsleverandørene til OEP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Veiledning i reglene om arkivering og journalføring og om taushetsplikt Versjon 0.2

Med den nye offentlighetsforskriften er det innført en plikt til å gjøre elektronisk journal tilgjengelig for allmennheten på Internett. Derfor er det utviklet en felles elektronisk postjournaltjeneste for alle organer som blir omfattet av den nye plikten. Dette er en ny versjon av veiledningen, oppdatert i oktober 2010.

Forsiden av veilederenMed den nye offentlighetsforskriften er det innført en plikt til å gjøre elektronisk journal tilgjengelig for allmennheten på Internett. Derfor er det utviklet en felles elektronisk postjournaltjeneste for alle organer som blir omfattet av den nye plikten. Dette gjelder departementene, statlige direktorater og tilsyn samt fylkesmannsembetene. Disse blir innholdsleverandører til en felles elektronisk journaldatabase med omfattende søkefunksjoner.

Utgiver av dette heftet er Fornyings- og administrasjonsdepartementet som eier av publiseringstjenesten OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal). Materialet er utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet og Justis- og politidepartementet. Denne nye versjonen av veiledningen er oppdatert i oktober 2010.

Veiledning i reglene om arkivering og journalføring og om taushetsplikt. Versjon 0.2 (PDF)

Informasjonsmaterialet fra Kultur- og kirkedepartementet – Innføring av OEP – informasjon om arkivering og journalføring – inneholder en tematisk ordnet veiledning i forståelsen av overordnet regelverk. Dette tar sikte på å sikre korrekt forståelse av relevante deler av det regelverket som gjelder for arkivering og journalføring generelt, og for tilpasning til OEP spesielt.

Det utfyllende materialet fra Justis- og politidepartementet – Retningsliner om teieplikt og materiale som ikkje skal gå fram av offentleg journal på Internett – er ment å fungere som et sted man kan finne frem og slå opp i relevant informasjon om taushetsbelagte opplysninger og andre opplysninger som ikke skal fremgå av de offentlige journalene.