Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 02.05.2023

Høringsuttalelse vedlagt som pdf fil

Vedlegg