Offentlige utgifter til helse og sosiale formål

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet