Økonomiske forhold ved interkommunalt legevaktsamarbeid med stasjonær legevakt og LV-sentral (IKL)

Rapport om Økonomiske forhold ved interkommunalt legevaktsamarbeid med stasjonær legevakt og LV-sentral (IKL) ble avlevert 30. april 2007

Les rapporten i PDF-format her