Vedlegg 4 Publikasjonsbetegnelser på engelsk

Engelske publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

Forsider av publikasjoner

NORSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

ENGELSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposition to the Storting (draft resolution)

NORSK Prop. 27 L (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

ENGELSK Prop. 27 L (2009–2010) Proposition to the Storting (bill)

NORSK Prop. 10 LS (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

ENGELSK Prop. 10 LS (2009–2010) Proposition to the Storting (bill and draft resolution)

NORSK Meld. St. 5 (2009–2010) Melding til Stortinget

ENGELSK Meld. St. 5 (2009–2010) Report to the Storting (white paper)

Formell referanse

NORSK

Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

ENGELSK

Dersom dokumentet er oversatt til engelsk, slik at engelsk tittel er bestemt:

Meld. St. 10 (2009–2010) Management of the Government Pension Fund in 2009 , white paper from the Ministry of Finance

Dersom dokumentet ikke er oversatt til engelsk:

Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009, Ministry of Finance

Ved mindre formell referanse til dokument som ikke er oversatt til engelsk ev. også:

Meld. St. 10 (2009–2010), white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009, Ministry of Finance

I løpende tekst

Melding, henvisning med tittel:

NORSK

Departementet uttalte i Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 at Norges Bank...

ENGELSK

In the white paper Management of the Government Pension Fund in 2009 (Meld. St. 10 (2009–2010)), the Ministry stated that Norges Bank... (Dersom dokumentet er oversatt til engelsk.)

eller

In the white paper on the management of the Government Pension Fund in 2009 (Meld. St. 10 (2009–2010)), the Ministry stated that Norges Bank... (Dersom dokumentet ikke er oversatt til engelsk.)

Melding, henvisning uten tittel:

NORSK

Med forbehold om Stortingets behandling av Meld. St. 10 (2009–2010) vil Norges Bank bli ...

ENGELSK

Contingent on the Storting’s deliberations on the white paper on the management of the Government Pension Fund (Meld. St. 10 (2009–2010)), Norges Bank will be ... (Dersom ikke-norske lesere vil trenge en forklaring.)

eller

Contingent on the Storting’s deliberations on white paper Meld. St. 10 (2009–2010), Norges Bank will be ...

Proposisjon LS (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak), henvisning med tittel:

NORSK

Jeg gjør oppmerksom på at det i Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane er en feil.

ENGELSK

Please note that there is an error in the bill and draft resolution on changes in the taxation rules (Prop. 126 LS (2009–2010)). (Dersom dokumentet ikke er oversatt til engelsk.)

Proposisjon LS (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak), henvisning uten tittel:

NORSK

...i den foreliggende proposisjonen fra 30. april i år; Prop. 119 LS (2009–2010).

ENGELSK

...in the present bill and draft resolution of 30 April this year, Prop. 119 LS (2009–2010).

Til dokumentets forside