Historisk arkiv

Omdømmeutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Omdømmeutvalget, nedsatt av Utenriksdepartementet i mai 2004, overleverte 15. mars sin rapport til utenriksminister Støre.

Omdømmeutvalget

Omdømmeutvalget, nedsatt av Utenriksdepartementet i mai 2004, overleverte 15. mars sin rapport til utenriksminister Støre.

Utvalgets mandat har blant annet vært å utarbeide forslag til en verdibasert posisjon for å profilere Norge i utlandet, drøfte organisering og finansiering av omdømmearbeidet, samt identifisere konkrete tiltak.

Direktør Jon Vea fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har ledet utvalget (fra regjeringsskiftet høsten 2005). Utvalget har for øvrig bestått av:

 

  • Svein Berg, Eksportutvalget for fisk (EFF)
  • Elin Bolann, doktorgradsstipendiat v/Norges handelshøyskole (NHH)
  • Ole Gustavsen, arkitektfirmaet Snøhetta
  • Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo
  • Sven Mollekleiv, Det norske Veritas
  • Vigdis Moe Skarstein, Norsk Kulturråd/Nasjonalbiblioteket
  • Marit Ytreeide, Norges Rederiforbund

Les rapporten her (i pdf-format).