Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg - Oppdragsbrev 2015