Høringssvar fra Tor Egil Ellingsen

Smittekilder og reduksjon av Chronic Wasting Disease (CWD)

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

Grunnlag for spørsmål er forskningsrapport om spredning av CWD og forskere som argumenterer for at ulv reduserer CWD smitte blant hjortedyr.

Ny forskningsrapport hvor forsker Sylvia Benestad fra Vetrinærinstituttet bidrar, viser at sau er mistenkt kilde for den første spredningen av CWD i Europa.

Andre forskere mener videre at ulven er det beste naturlige forsvar mot smitte av CWD og bidrar til å redusere spredning bland hjortedyr og elg.

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5024462/

http://billingsgazette.com/lifestyles/recreation/wildlife-advocates-see-wolves-as-best-natural-defense-against-chronic/article_57f88947-c00c-557d-bc24-f9c7efae61fb.html

https://nywolf.org/wolves-the-best-natural-defense-against-chronic-wasting-disease/

Spørsmål 

  • Hvorfor brukes ikke føre var prinsippet blir i forhold til sau som potensiel smittekilde av CWD?
  • Hvorfor skal vi miste hjortevilt til fordel for en sauenæring som ikke tar forholdsregler?
  • Hvorfor skal ulven ha så lavt bestandnivå og beitenæringen prioriteres når forskere mener sau er en smittekilde av CWD?  

 

 

 

 

 

Til toppen