Høringssvar fra May Pollvik Saxhaug

Forslag til forlenget lisensjakt på ulv

Dato: 22.01.2018

Svartype: Med merknad

Kjære politikere.

Jeg har fulgt med over lang tid på den formen for rovdyrpolitikk som dere fører, og jeg er mildt sagt sjokkert! Hvordan kan politikere i dagens oppegående samfunn foreta en slik forhistorisk rovdyrpolitikk!? For hundre år siden var folk lite opplyste og visste ikke bedre, men dere vet bedre i dag enn å drive en utrydningspolitikk på en rødlista art som ulven er. Nå har dere klart å utrydde to flokker på tilsammen 16 dyr innenfor ulvesonen og i tillegg skal dere ta ytterligere 26 ulver utenfor sonen. Tilsammen 42 ulver av en stamme på ca 75 dyr som bor i Norge. I tillegg har dere lagt frem et forslag om å forlenge lisensjakttiden fra september til uti april. Dette betyr at dere vil drive jakt i drektighetstiden og yngletiden til ulven, som er fra februar /mars til april /mai. Dette er rett og slett et forkastelig forslag som ikke er Norge verdig. Vi er et stort flertall av innbyggere her i landet som ønsker ulven velkommen, og det er derfor helt galt at en liten mindretalls gruppe skal få bestemme om vi skal ha ulv i Norge eller ikke. Norge har et ansvar for å ivareta ulven både gjennom  Bernkonvensjonen og avtalen med Sverige. Si nei til forlenget lisensfelligstid! Respekter ulven og la den få leve. Den tilhører vår fauna. 

Til toppen