Høringssvar fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jakttid ulv, forslag til endring i rovviltforskriften

Dato: 01.03.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg

Til toppen