Høringssvar fra Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Høring om jakttider for ulv innenfor og utenfor ulvesona

Dato: 01.03.2018

Svartype: Med merknad

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den foreslåtte utvidelsen av lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener jakttidsbestemmelsene må legge til rette for en revirbasert ulveforvaltning når Stortingets bestandsmål er nådd. Dette må innebære at jakttid for enkeltulv inne i ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.

Vedlegg

Til toppen