Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Mindre makt til sauebonden og jegerens HOBBY virksomhet.

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker 0 utak av ulv 2018-2020 og at jakt skal reduseres til ingen ulv skutt I ulvesone eller utenfor ,da ulvebestanden er fremdeles rødlistet art og det må vi respektere og prioriteres. Dersom en ulv gjør skade kan det med nød bedøves og forflyttes . 0 toleranse for uttak.

Jegere

Jeg er imot jegere mange krav også de som gjelder erstatning på hund og krav om at hunden går løs under jakt og at dersom den blir skadet eller bitt av rovdyr får den erstattning .De bedriver en hobby og må ha hunden sin i bånd og respektere ville dyr som alle andre... om dette ødlegger for dems jakt javell da får de finne seg en annen hobby.Jeg er i mot dems høye kvote der rovdyrene kan ta ut de ville dyrene naturlig jeg kan være for noe elgjakt pga skdeomfang med bil.

Å bevege seg i naturen med min hund er også en hobby og det gir meg som enkelt menneske ingen rettigheter og  jeg har hunden  i bånd og respekterer båndtvang andre mennesker og andre ville dyr og det må jegere også.

Vi må respektere ville dyr høyere enn egen innteresser og hobbyer.Dyrenes matfat må prioriteres klart og tydelig lenge før jegerene ønske...

Rovdyr og SPESIELT FREDET Arter som ulv skal ha 1 prioritet OG VERNES.Nesten 70 % av Norge vil ha Ulv nå må regjeringen høre på folket å stoppe all slakt av våre ulv - gauper og jerv og begynne sette krav til de som har husdyr... Se og lær av Sverige de klarte dette før 10 talls år siden Og har 3ganger mer ulv og bjørn ikke problemer og nesten bare 1/2av antall sauebønder og alle bøndene i Svergie og resten av Europa har strøm gjerder. I Norge har vi overproduksjon av sau og sauekjøtt og dere gir vekk ekstremt mye penger av våre skattepenger i supsidier til sauebonden - dette går ikke ann lenger  ..Nå er det på tide  å stille krav... redusere og til slutt stoppe med alle supsidier slik som resten av Europa. Sauebonden passer ikke på sauene sine ;de fleste har 2 jobber og i tilegg til gotte seg med supsidier til en ulønnsom virksomhet(som de får betalt for å drive av staten ) får de enda mer penger på at dyrene blir tatt av rovdyr og dør enn slakteren?Da sier det seg selv at ting skurrer.Det er urettferdig for resten av norge som ikke får supsidier for å drive sin bedrift med at dere sponser saue næringen som ikke er lønnsom næring. I tilegg er dere en blågrønn regjering og faktisk ikke Senterpartiet som regjerer i Norge- gjør noe med det mens dere kan.

Kort oppsumert:

Mindre makt til sauebonden og jegeren -mere makt til DE store ROVDYRENE som dere har allerede lovet i regjerings erklæringen . Samt FULLSTØTTE TIL de sauebøndene som vil tenke nytt og omskolere seg eller leve i pakt med naturen og bruke rovdyr gjerder med strøm. Noen innstramninger må til - noen gullerøtter for de som gjør noe med det og noen nye kjøre regler for å redde de allerede store skadene dere har påført rovdyrene våre for å få øket bestanden igjen.

Til toppen