Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Naturvernforbundet

Høringssvar lisensjaktperiode ulv 2802 2018

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

Ja til kortere lisensjaktperiode på ulv.

 

Naturvernforbundet sier nei til utvidet jakttid på ulv utenfor ulvesona.

Vi foreslår å reduserer lisensjaktperiode utenfor ulvesona til kun å omfatte tidsperioden 01.01.- 15.02. Dermed blir jaktperioden lik innenfor og utenfor ulvesona, slik Stortinget har bedt om.

Departmentet må sette tydelige regler for hvordan genetisk  verdifulle dyr skal spares ifbm lisensjakt. I dag kan alle, også genetisk viktige ulver skytes, noe som strider med norsk-svensk avtale og noe som er ekstra kritisk for en svært liten og sterkt innavlet bestand.

Vi vil samtidig påpeke at ulvejaktperioden i Sverige også er begrenset til nesten samme tidsrom, men med oppstart 02. Januar og jakt fram til 15.02. Det er naturlig med nærmest identisk jakttid på ulv i Norge og Sverige.

Vi minner om at ulven er en kritisk truet art i norsk natur. Den er fredet og skyting av ulv skal ifølge Bernkonvensjonen være aller siste utvei for å forhindre skader på husdyr når alle andre metoder er forsøkt. Å utvide jaktperioden på ulv er derfor helt feil vei å gå.

 

For fullstendig høringssvar, se vedlegg

Vedlegg

Til toppen