Høringssvar fra Heidi Rasthe

En plass må ulven få være ifred

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

Idag er ulvesonen ekstrem liten og den eneste plassen ulven har sånn nogenlund fred..

Utvider man jakttiden vil dette kunne medføre at hele revir blir borte hvis man skyter ut et av foreldreparene, eller begge når valpene er for unge.

Ulven er tross alt rødlistet og da burde regjeringen arbide for at ulven går fra kritisk truet til sterkt truet i første omgang.

utvidet jaktid er å gå i motsatt retning.

mvh

heidi rasthe

 

Til toppen