Høringssvar fra Jens Petter Strandvahl

anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

Hei. 

Jeg er imot all form for uttak av ulv og rovdyr i Norge. Disse dyrene er nødvendige for økosystemene våre, deriblant som en reguleringsmekanisme for byttedyrene sin bestand. Derav er jeg sterkt imot all utvidelse av perioden hvor rovdyr kan tas ut. 

Et vedtak som medfører en slik utvidelse sender et veldig uheldig signal, spesielt siden årets uttak av rovdyr har vært hinsides all økologisk fornuft. Dette legges det også merke til i utlandet, og Norge er nå godt på vei til å bli et verstingland i forhold til å ta vare på naturen vår, inkludert rovdyrene i den. Dette er ikke noe Norge bør bli best på, altså å drepe rovdyrene våre.

jeg vil også påpeke at naturen vår er en arv som tilhører oss alle, ikke bare utvalgte næringsgrupper innenfor skog, og landbruk. Som politikere er dere gitt makt til å handle for landets beste, men dere er ikke gitt makt til å drepe rovdyr bare for å tilfredstille enkelte næringsgrupper. Dere er ikke gitt makt til å ødelegge naturgleden til fremtidige generasjoner ved at viktige dyr for våre økosystemet ikke lengre er en del av naturen vår. 

Før kunne en være stolt over å bo i dette landet, nå er det en skam å bo i et land hvor rovdyr ikke tillates den rett de er født med, som er å få leve i fred i vår natur. 

Til toppen