Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Sissel Morrissey

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

En utvidelse av jakt på rødlistede dyr er i seg selv et paradoks. Uhørt å jakte i yngletiden, dessuten kommer jakten i konflikt med naturmangfoldloven som dere politikere bare tar hensyn til dersom det er økonomisk gunstig. Penga rår dessverre! Husk at dere skal se deres etterkommere i øynene og "overlevere" en natur som dere kan være stolt av. Når det er sagt, vil jeg også si  noe om jakt (på rovdyr/ulv og villsvin) med plothunder. Snakk om å gå baklengs inn i fremtiden! I Storbritannia forbyr de revejakt med disse hundene av etiske grunner. Hvorfor tillates det her? Vi har ingen kultur for denne type bestialske jaktmetoder i Norge og det burde  heller ikke tillates i fremtiden.

Til toppen