Høringssvar fra May Ch. Møller

Hvorfor endre tidspunkt til felling av ulv???

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

I følge opplysninger mancfinner om ulv får den unger  månedsskiftet april/mai eller uti mai måned. Hvorfor skal det felles ulv rundt tiden ulvungeneckommer? Se nedenfor:

Når får ulven unger?
"Ulvene blir gjerne kjønnsmodne når de er omtrent 2 år, og kan gjerne få sitt første kull med unger da. Vanligvis er det mellom 4 og 6 valper i et kull, og tispa kan gjerne få valper flere år på rad uten pause. Det er kun mor og far som får valper i en flokk. Ungene fødes i et hi som kan være gravd ut i jord eller være et gammelt hi. Noen ganger er fødestedet under en rot eller en steinhelle. Moren går drektig i ca 9 uker, og ungene fødes blinde og døve. Rundt 3 uker har øynene og ørene åpnet seg og ungene begynner å bevege seg mer. De dier moren i ca 2 måneder."

hva er grunnen til at departementet ønsker å endre på tiden for felling nå???

Det er fullstendig uakseptabelt at det skal tillates å felle ulven mens tispene er drektig.

Det øker faren for at de mister valpene.

ulvebestanden er allerede kriitisk lav. Man kan da ikke ha annet motiv enn  å hindre tilvekst av flere ulver.

Norge har internasjonale forpliktelser med hensyn til bevaring av hvor mange ulv bestanden skal bestå sv, så selv om mange har ulike oppfatninger om dette, har vi alle et ansvar for å ivareta allerede eksisterende ulver vi har nå. For vi vet alle at jo mindre den skandinaviske ulvestammen er, jo større fare er det for innavl.

Allerede er det utryddet 2 ulveflokker.som var i ulvesonen og denne nedskytingen bør stoppes.

i tillegg vet vi at det produseres ALT FOR Mye KJØTT av sau/lam PR dags dato. NÅ ER DET NOK med nedslakting av ULV.

Det er tid for i aretakelse av ulvene som fins i områdene Norge, Sverige, Finland og Russland. 

NEI til UTVIDELSE av tiden for uttalelse av både ULV og andre rovdyr . 

LA ULVENE LEVE!!!

De er viktig også for Norges anseelse ut over Norges grenser at denne pågående utryddelsen av ulv stoppes.

Til toppen