Høringssvar fra Dora Bendixen

STOPP UTRYDDINGSPOTIKKEN

Dato: 27.02.2018

Svartype: Med merknad

Regjeringen har et ansvar overfor naturen den forvalter.Naturen tilhører seg selv, evt. HELE det norske folk. IKKE kun bønder og økonomiske interesser. En naturlig rovdyrbestand skal være en viktig del av det økologiske systemet. Utskytingspolitikken er uansvarlig og anakronistisk, ettersom naturen er truet på hele planeten og vi må yte vårt bidrag for bevaring. Man bør omorganisere rovviltnemdene slik at den representerer dem som faktisk ønsker å beskytte naturen, ikke dem med kun jakt eller økonmiske interesser. 

NEI TIL LISENSJAKT

Til toppen