Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Utvidelse av lisensjakt på ulv

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

i dag går lisensjakten fra 1.oktober til 31.mars det er 6 mnd med jakt på et rødlistet og fredet dyr. Jeg kan ikke akseptere at regjeringen vil utvide det tidspunktet. Tvert om bør det kortes inn. Jakt på elg er 1-2 mnd, og det er et dyr som ikke er verken truet, fredet eller rødlistet. Finner det da meget merkelig at man skal ha 6 mnd eller mer på ett fredet og utryddningstruet dyr. vi kan ikke gå god for utryddelse av ulven

Mitt høringssvar er at jeg ikke godtar utvidet jakttid og ber om kortere jakttid

mvh 

veronica kooistra

Til toppen