Høringssvar fra Lars Nese

Nei til utvidet jakt på ulv

Dato: 27.02.2018

Svartype: Med merknad

Våre forpliktelser angående bevaring av genetisk og artsmangfold gjør at vi burde utvide ulvesonen/ rovdyrsonene. Vi kan ikke forsette å skyte ned ulver i ulvesonen. Innavl er og blir et stort problem for den SØR SKANDINAVISKE ULVESTAMMEN. Da er det mer redelig å skyte ut hele ulvebestandeni Norge og så får dere politikere og rovviltnemnda stå ansvarlig for utryddelsen av ulvestammen i Norge. 

Vi får være glad at rovdyrnemnda og norske politikere ikke forvalter rovdyr bestanden ellers i verden. 

Det må gå an å kompensere bønder i området og hjelpe dem over til annen drift. Det går fint å si ja både til ulv og bønder i Norge.

Hilse en frustrert Lars Nese

 

Til toppen