Oppfølging av ekspertgruppeutredningen ”Ungdoms fritidsmiljø - Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse”

Orienteringsdokument fra BLD

 

Orienteringsdokument fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 9.11.2010.

Oppfølging av ekpertgruppeutredningen "Ungdoms fritidsmiljø- Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse" (Word) / (PDF)