Oppfølging av valgfri protokoll til FN-konvensjonen om barnets rettigheter

Norges første rapport - Oktober 2004

Norge ratifiserte 2. oktober 2001 en valgfri protokoll til FN-konvensjonen om barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi av 25. mai 2000. Protokollen trådte i kraft for Norge 18. januar 2002.

Oppfølging av valgfri protokoll til
FN-konvensjonen om barnets rettigheter


om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi

Norges første rapport, oktober 2004