Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Brosjyre Q- 1094 B.

Brosjyren i pdf-format.