Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart

Fafo-notat 2007:10

Fafo har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet redegjort for organisasjonsforhold og tariffavtalestruktur innenfor luftfarten. Rapporten inneholder en kartlegging av arbeidslivsorganiseringen innenfor norsk luftfart, i lys av de konfliktene og den omstillingen bransjen har vært gjenstand for de siste årene.

Fafo har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet redegjort for organisasjonsforhold og tariffavtalestruktur innenfor luftfarten. Rapporten inneholder en kartlegging av arbeidslivsorganiseringen innenfor norsk luftfart, i lys av de konfliktene og den omstillingen bransjen har vært gjenstand for de siste årene.

Rapporten er en del av det forberedende arbeidet med et strategidokument for norsk luftfart. Mer om arbeidet med strategien

Fafo-notat 2007:10 Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart