Organisering av kollektiv og offentlig betalt transport i Norden

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jan Usterud Hanssen og Gustav Nielsen ved Transportøkonomisk institutt kartlagt samarbeid mellom myndighetene for kollektivtransport og myndighetene for pasienttransport om offentlig betalt transport i Norden.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jan Usterud Hanssen og Gustav Nielsen ved Transportøkonomisk institutt kartlagt samarbeid mellom myndighetene for kollektivtransport og myndighetene for pasienttransport om offentlig betalt transport i Norden. Det er redegjort for hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig myndighet i ulike land, og hvilke samarbeidsformer som eventuelt er etablert.

Rapporten beskriver først organisering og samarbeid i Sverige, Danmark og Finland. Deretter beskrives organseringen i Norge, sammenlignet med nabolandene. Til slutt har Hanssen og Nielsen oppsummert med innspill til løsninger og samarbeidsgrep som forfatterne mener kan vurderes i Norge.