Organisering av norsk kunstutdanning - vurdering og forslag

Organisering av norsk kunstutdanning - vurdering og forslag

1 INNLEDNING

1.1 OPPNEVNING OG ORGANISERING1.2 MANDAT1.3 DRØFTING AV MANDAT1.4 ARBEIDSGRUPPENS ARBEID

2 DEFINISJONER. SAMMENDRAG AV UTREDNINGEN

2.1 DEFINISJONER OG KORTFORMER2.2 LESERVEILEDNING. SAMMENDRAG AV UTREDNINGEN

3 PRINSIPPER FOR VURDERING AV KUNSTUTDANNING

3.1 KUNSTFAGLIG UTDANNING OG SAMFUNNETS BEHOV3.2 POLITISKE PERSPEKTIVER PÅ KUNST- OG DESIGNUTDANNINGEN3.3 PROGRESJON I KUNSTUTDANNINGEN - AVKLARING OG VURDERING3.4 PROGRESJON - ALLMENNDANNING VS HØGRE KUNSTUTDANNING

4 SCENEFAG

4.1 DANS4.2 OPERA4.3 TEATER

5 VISUELLE KUNSTFAG

5.1 OPPLÆRING I VISUELLE KUNSTFAG FØR HØGRE UTDANNING5.2 Design5.3 FRI KUNST5.4 SPESIFISERT KUNST

6 FORSLAG TIL EN NASJONAL MODELL

6.1 KRAV TIL HØGRE KUNSTUTDANNING6.2 FAGLIG PROFIL OG HØGRE KUNSTUTDANNING6.3 ULIKE STUDIEMODELLER INNENFOR EN FELLES RAMME6.4 CAND MAG-GRAD INNENFOR KUNSTFAG6.5 BREDDE OG FORDYPNING I CAND MAG-GRAD I KUNSTFAG6.6 FORSLAG TIL HOVEDFAGSSTUDIER6.7 DOKTORGRADSSTUDIER

7 FORSLAG OM UTDANNING I SCENEPROFESJONENE

7.1 PROFESJONSUTDANNING TIL DANSER7.2 PROFESJONSUTDANNING TIL KOREOGRAF7.3 PROFESJONSUTDANNING TIL DANSEPEDAGOG7.4 PROFESJONSUTDANNING TIL OPERASANGER7.5 PROFESJONSUTDANNING TIL SKUESPILLER7.6 PROFESJONSUTDANNING TIL SCENEINSTRUKTØR7.7 SAMARBEIDSFELT MELLOM SCENEFAGUTDANNINGENE

8 FORSLAG TIL UTDANNING INNEN DESIGN OG VISUELL KUNST

8.1 PROFESJONSUTDANNING TIL DESIGNER8.2 PROFESJONSUTDANNING I FRI KUNST8.3 PROFESJONUTDANNING INNENFOR SPESIALISERT KUNST8.4 SAMARBEIDSFELT INNENFOR DET VISUELLE OMRÅDE

9 ANDRE SAMARBEIDSFELT INNENFOR KUNSTUTDANNING

9.1 AVDELINGSVISE PRØVER9.2 PROFESJONSUTDANNING TIL SCENOGRAF9.3 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING9.4 VIDEREUTDANNING/HOVEDFAGSTILBUD

10 KUNSTFAGSKOLENES PLASS I UTDANNINGSSYSTEMET

10.1 PARALLELL TIL TEKNISKE FAGSKOLER10.2 KONKURRANSEPOENG10.3 SAMORDNING AV STUDIETILBUD - STATLIGE HØGSKOLER10.4 INNPASSING I HØGRE KUNSTUTDANNING

11 ANDRE MOMENTER I UTVALGETS MANDAT

11.1 BRUK AV FAGMILJØENES KOMPETANSE11.2 OPPTAKSKRAV11.3 SAMORDNING AV NÆRT BESLEKTEDE DISIPLINER?11.4 KOMBINASJONER MED ANNEN HØGRE UTDANNING11.5 OVERFLYTTING UNDER UTDANNINGEN11.6 SAMARBEID I KOMMUNENE

12 ØKONOMISKE ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER AV UTVALGETS FORSLAG

12.1 ØKONOMISKE KONSEKVENSER12.2 ADMINISTRATIVE KONSEKVENSERREFERANSERLagt inn 15. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen