Oslopakke 3 - Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har mottatt en kvalitetssikringsrapport om ”konseptvalg for Oslopakke 3”. Rapporten er utarbeidet av Dovre International AS og Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra de to departementene.

Se også pressemelding av 3. september 2008