Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 2 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Til innholdsfortegnelse

Regjeringa la 7 mars 1997 fram for Stortinget Ot prp nr 33 (1996-97) Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm. Proposisjonen blei ikkje handsama av Stortinget i vårsesjonen 1997. Regjeringa fremmar saka som blei teken opp i Ot prp nr 33 (1996-97) for eit nytt Storting i denne proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside