Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 15. august 1915 nr. 5 om domstolene

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer regjeringen forslag om endringer i lov 13. august 1915 om domstolene (domstolloven). Formålet med endringene er blant annet å sikre tilsyn og kontroll med alle advokater og rettshjelpere, uavhengig av hvilken organisasjonsform som er valgt. Med hensyn til rettshjelperne er formålet å likestille disse med advokatene hva gjelder plikten til regnskap og revisjon samt behandlingen av betrodde midler. Både samfunnsmessige og hensynet til den enkelte klient tilsier like plikter og tilsvarende statlig kontroll for alle som opererer på markedet for juridiske tjenester.

Til toppen
Til dokumentets forside