Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 26 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lønnspliktloven § 3 nr. 1 første ledd bokstav a slik at arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 10 arbeidsdager til 5 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden.

Til toppen
Til dokumentets forside